Garantievoorwaarden

[vc_row height=”medium” color_scheme=”primary” content_placement=”middle”][vc_column][us_post_title align=”center” tag=”h1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A0%7D%7D” migration_add_content=”1″][us_breadcrumbs show_current=”1″ align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%220.9rem%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”auto” color_scheme=”secondary” us_bg_overlay_color=”#f6f6f6″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-bottom%22%3A%2250px%22%7D%7D” el_id=”home” bg_type=”bg_color” bg_override=”ex-full” seperator_enable=”seperator_enable_value” seperator_type=”xlarge_triangle_seperator” seperator_position=”bottom_seperator” seperator_svg_height=”140″ seperator_shape_background=”#ffffff” ult_hide_row=”off” bg_color_value=”#f6f6f6″][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23000000%22%7D%7D” el_class=”align_center” width=”1/6″][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23444444%22%7D%7D” el_class=”align_center” width=”2/3″][us_separator size=”large”][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]Dit zijn onze makkelijk leesbare garantievoorwaarden. Voor de officiële versie verwijzen we je graag naar deze versie van de algemene voorwaarden en garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 november 2017.[/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”30px”][us_btn label=”Bekijk de garantievoorwaarden” link=”url:%231|||” style=”5″ align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216px%22%7D%7D” target=”” custom_width=”200px”][us_separator size=”huge”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”1″][vc_column][vc_column_text]1 Algemene bepalingen

1.1 De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

1.2 De garantietermijn gaat in op de dag van levering.

1.3 Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

1.4 Volgens de Europese wetgeving is het beschreven voertuig een fiets, omdat de bakfiets voldoet aan de volgende regels:

 • De ondersteuning is alleen actief als de gebruiker zelf trapt.
 • De ondersteuning is actief tot maximaal 25 km/uur.
 • Het geleverde vermogen van de aandrijfeenheid is maximaal 250 Watt.
 • De SociBike is een EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) conform EN 15194.

1.5 De conformiteit wordt verklaard door de verklaring van SociBike dat het product de SociBike voldoet aan alle eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2006/42/EC.

2 Eerste gebruik en onderhoud

2.1 Uw fiets is een grote uitgave. Garantie is daarom een belangrijk onderwerp voor uw fiets. Om uw fiets in goede staat te houden is het belangrijk om de eerste controlebeurt uit te laten voeren na 500 km of uiterlijk 6 maanden na aankoop van de SociBike . Onderhoud kunt u laten uitvoeren door SociBike of door een erkende fietsenmaker. Bewaar rekeningen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud. De gemaakte kosten hiervoor worden niet vergoed.

3 Garantietermijn

3.1 Voor de SociBike geldt een maximale garantieperiode voor materiaal- en fabricagefouten, deze periode is per onderdeel van de fiets verschillend. Hieronder leest u de bepalingen. Deze garantie omvat niet de aan normale slijtage onderhevige onderdelen.

3.2 Garantietermijn op het frame (doorroesten van binnenuit): 5 jaar

3.3 Garantietermijn op andere niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen: 2 jaar.

3.4 De volgende onderdelen zijn aan normale slijtage onderhevige onderdelen en vallen buiten de garantie:

 • Handvatten
 • Zadel
 • Balhoofdstel
 • Remgrepen
 • Zadel- en stuurklemmen
 • Cranks en pedalen
 • Remblokken
 • Remschijven
 • Zadelpen
 • Bel
 • Schakelpaneel motoraandrijving
 • Schakelpaneel versnelling
 • EPP bak
 • Slot

3.5 U dient de SociBike en de meegeleverde accessoires altijd direct te controleren bij ontvangst van de levering. Dit is belangrijk, omdat wij geen klachten van zichtbare of merkbare gebreken of beschadigingen in behandeling nemen na levering van de artikelen.

4 Verval van garantie en/of geen garantie

4.1 Uw garantie vervalt bij:

 • het op- en afrijden van stoepranden;
 • tegen stoepranden aanrijden;
 • gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;
 • gebreken die het gevolg zijn van onjuiste montage, wanneer een bijgeleverde instructie niet wordt opgevolgd.
 • niet normaal, onoordeelkundig, onjuist of onzorgvuldig gebruik van de SociBike
 • op twee wielen rijden;
 • beladen van de bakfiets boven het maximale laadgewicht van 100 kg
 • achteruit fietsen;
 • ondeskundig uitgevoerde reparaties of aanpassingen aan het product, evenals bij niet deskundig uitgevoerde vervanging van onderdelen van het product;
 • het gebruiken van gebruikte onderdelen, tenzij door SociBike goedgekeurd;
 • naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeenkomen met de technische specificatie van de betreffende fiets of onjuist gemonteerd zijn;
 • schade, ontstaan door gebruik tijdens wedstrijden of gebruik voor sportdoeleinden;
 • schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
 • niet conform de gebruikershandleiding gepleegd onderhoud;

4.2 U heeft geen garantie bij:

 • achteraf gemonteerde, niet bij SociBike behorende onderdelen en uitrusting;
 • beschadigde en lekke banden, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk;
 • loszittende bouten en moeren;
 • roestvorming;
 • verhuur van uw SociBike

5 Batterij en lader

5.1 Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de accu van de SociBike bakfiets op te laden. Als u een andere oplader gebruikt, kan de accu beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

5.2 De bijgeleverde accu is ontworpen voor personenvervoer en recreatief gebruik met de SociBike bakfiets. De accu is niet ontworpen voor oneigenlijk gebruik zoals het uitvoeren van stunts en sprongen. De garantie vervalt wanneer u de bakfiets verhuurt, verkoopt of weggeeft, wanneer u met meer dan één persoon op het fietszadel rijdt en wanneer u stunts of sprongen met de bakfiets uitvoert.

5.3 De garantie vervalt zodra de accu of oplader wordt gedemonteerd of op welke manier dan ook aangepast of gewijzigd.

5.4 De garantie vervalt eveneens bij gebruik van een andere dan de meegeleverde oplader. SociBike behoudt zich het recht voor de garantie te laten vervallen als de accu op een onjuiste manier is opgeladen.

5.5 De consument is altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte installatie van de accu en goed onderhoud van de bakfiets.

5.6 Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen. Koppel de accu los van het lichtnet zodra deze volledig is opgeladen. Laad de accu niet tijdens de nacht, doe dit bij voorkeur overdag en onder uw toezicht.

5.7 Specificaties van de voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

6 Aanspraak maken op garantie en afhandeling

6.1 SociBike zal trachten binnen 15 werkdagen na een terechte garantieclaim voor reparatie zorg te dragen. SociBike bepaalt of hetgeen is ingediend onder de garantie voorwaarden valt.

6.2 Bij garantieclaims dient altijd het bij de SociBike geleverde aankoopbewijs of bewijs van eigendom te worden meegestuurd of overhandigd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]